Vyhľadávanie

Zatvoriť

Doprava zdarma pri nákupe nad 100 EUR.

Ocenenie SZKC

V priestoroch trnavského hotela Holiday Inn sa 23. novembra 2017 konalo Celoslovenské volebné Valné zhromaždenie SZKC, kde kuchári a cukrári z celého Slovenska po štyroch rokoch pristúpili k voľbe Výkonného výboru SZKC, ktorý povedie  SZKC nasledujúce štyri roky.  Prezidentom na nasledujúce obdobie  sa stal Vojto Artz. (viac na szkc.sk).

Bolo  mi veľkou cťou zúčastniť sa tohto podujatia, kde prebehla nielen  spomínaná voľba, ale aj veľmi príjemná udalosť pre mnohých zúčastnených a to odovzdávanie vyznamenaní a poďakovaní.

Počas svojej 27 ročnej existencie Slovenský zväz kuchárov a cukrárov historicky prvý krát vyznamenával a ďakoval tým najlepším zo svojich radov. Oceňovali sa tí, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj a napredovanie SZKC. Oceňovali sa aj tí, bez ktorých by Slovenský zväz kuchárov a cukrárov možno už ani neexistoval.

Tak ako každý akt uznania a ocenenia usilovnej práce, odbornosti, nadšenia  sa ani tento nezaobišiel bez emócií. Hlavne pri odovzdávaní ocenení ,,In memoriam,, sa niektorým členom tlačili slzy do očí pri spomienke na ocenených.

Pri tejto  príležitosti sa dostalo ocenenia Rádu sv. Vavrinca aj našej spoločnosti Berndorf Sandrik s.r.o. za výnimočné zásluhy a dlhoročnú spoluprácu, za podporu  SZKC a za zásluhy pri naplňovaní cieľov SZKC. Mnoho ľudí si to už možno nepamätá, ale naše začiatky spolupráce siahajú  ešte do doby , keď  pán Ondrej Antovszký, ako  jeden  zo zakladateľov (prvý prezident tohto združenia)   so svojimi členmi sídlili v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici v Bratislave.

BERNDORF SANDRIK s.r.o. prijíma toto ocenenie s plnou vážnosťou a uvedomuje si povinnosť podporovať túto stavovskú organizáciu aj naďalej a tým sa podieľať na rozvoji gastronómie na Slovensku.


Ďakujeme Vám za ocenenie.

Ing. Štefan Janček

konateľ spoločnosti