Kulturastolovania.sk

Hľadáme relevantné výsledky.

  • Žiadny výsledok nezodpovedá Vami napísanému výrazu.

  • Úvod
  • Blog
  • Inovatívna výroba príborov pomocou 3D tlače, dáva priestor fantázii
Inovatívna výroba príborov pomocou 3D tlače, dáva priestor fantázii

Inovatívna výroba príborov pomocou 3D tlače, dáva priestor fantázii

Jeden by si myslel, že v dizajne príborov už bolo vymyslené naozaj všetko. Opak je však pravdou. Stačí spojiť nadšenie mladých, kreatívnych ľudí s modernou a inovatívnou technológiou výroby a pozitívny výsledok na seba nenechá dlho čakať. Začiatkom minulého roku začala spolupráca študentov Ateliéru Industrial Design Vysokej školy výtvarného umenia (VŠVU) so spoločnosťou Berndorf Sandrik. Výsledky spoločnej práce dopadli nad očakávania. Nominácia na najlepší produktový dizajn v národnej cene za dizajn 2023, či 2. miesto v súťaži autorského dizajnu KOLABO 2023 je špičkou ľadovca.

Ako to celé prebiehalo

Študenti Ateliéru Industrial Design na VŠVU vedeným docentom Chrenkom dostali za úlohu navrhnúť príbor, ktorý by bol vyrobiteľný pomocou technológie 3D tlače kovu. V tejto súvislosti vznikla spolupráca s firmou Berndorf Sandrik, ktorá má vo výrobe príborov 180 ročnú tradíciu a aktívne chce tvoriť budúcnosť tohto odvetvia.

Prvotné návrhy si študenti najskôr “vystrúhali” vo forme prototypov. Tie prekreslili do vizualizácie určenej pre 3d tlač a následne vytlačili na stereolitografickej 3d tlačiarni.

Vizualizácia príboru určeného pre 3d tlač - autorka Viktória Fehérová

Pre tlač sa v tejto tlačiarni používajú resiny alebo syntetické živice. Ide o kvapalné plasty, ktoré sa vytvrdia pomocou UV žiarenia. Táto technológia umožňuje vyrábať komponenty s vysokou kvalitou povrchu s dôrazom na detail. Mimochodom práve Berndorf Sandrik venoval Ateliéru Industrial Design na VŠVU 4 kusy týchto 3d tlačiarní.

Príbory vytlačené na stereolitografickej 3d tlačiarni

Neskôr začali konzultácie so spoločnosťou Printy.me ohľadom 3d tlače kovu. Skúšali sa prvé vzorky, dolaďovali sa detaily.

Kovové výtlačky na 3d tlačiarni Printy.me 

Vytlačeným príborom bolo potrebné dodať potrebný lesk. Celý post-processing bol pod záštitou Berndorf Sandrik. Vďaka finalizácii dostali príbory lesk a vzhľad podobný chrómniklovým príborom.

3D tlač kovu je technológia, ktorá je v oblasti tvorby príboru inovatívna a umožňuje nový prístup voči samotnému dizajnu a jeho funkciám.

Inšpirácie na dizajn príborov sú všade vôkol nás

Je fascinujúce, čim všetkým sa dokázali študenti inšpirovať pri navrhovaní svojho dizajnu príboru. Príroda, Eiffelova veža, zvuk, kameň, voda, perie, konáriky stromov, to všetko bolo zdrojom prvotnej idey, z ktorej vychádzali.

“Myslel som si, že po dizajn sa chodí do Talianska, ale dnes som zistil, že ho mám len hodinu cesty z Viedne,” s nadšením vyriekol Wolfgang Hobl, CEO Berndorf Austria na Dni otvorených dverí v Ateliér Industrial Design, ktorý sa konal 10-12.5.2023 na VŠVU v Bratislave.

Okrem dizajnu, dôraz aj na funkčnosť

Niektorí sa zamerali na ergonómiu, aby príbor dobre padol do ruky, prípadne aby sa v ruke nič neposúvalo, nešmýkalo. Veľmi zaujímavým kúskom je stohovateľná sada príborov, ktorá je ideálna pre cateringové či letecké spoločnosti.

Príbor by mal byť funkčný aj v tom, že ponúka niekoľko možností pre nastieranie na stole. A tak v projekte vznikli aj príbory, ktoré sa dajú napríklad vertikálne postaviť. V prototypoch nájdete aj nože, ktoré sa dajú položiť čepeľou nahor. Myšlienkou za tým je aj fakt, že týmto spôsobom sa eliminuje kontaminácia plôch.

Ako vidíte aj v takýchto detailoch sa skrýva originalita a jedinečnosť.

Hravosť je tiež dôležitým prvkom

Medzi odprezentovanými prototypmi príborov sa našli aj hravé príbory, na ktorých sa dalo pískať. Niektoré mali napríklad posúvaciu guličku, s ktorou sa dá zabaviť počas rozhovoru pri káve. Iné zas mali rukoväť tvorenú na sebe stlačenými „kĺbmi“, vďaka nim sa po vytlačení dá rukoväť otáčať a posúvať.

Príbor ako experiment s dôrazom na dizajn, nie na funkčnosť – autor Beata Juritková

Príbory ocenené odbornou porotou

Všetky príbory boli mimoriadne inovatívne a okrem dizajnu boli aj praktické a veľmi funkčné. Dva príbory to však dotiahli ešte ďalej.

Príbor TERRA od Zuzany Kasanovej bol nominovaný v rámci 20. ročníku Národnej ceny za dizajn 2023. Medzinárodná porota, zložená z uznávaných odborníkov starostlivo posudzovala každé dielo podľa dôležitých kritérií ako sú originalita, estetika, funkčnosť, technická vyspelosť a udržateľnosť. Do kategórie Študentský dizajn bol vybraný aj príbor TERRA, ktorý síce v rámci kategórie nezvíťazil, avšak v rámci tak kvalitnej konkurencie je úspechom i nominácia medzi top 5 nominácií.

Viac o príbore TERRA podľa samotných slov autorky Zuzany Kasanovej:
Návrh prináša na stôl nielen funkciu, ale aj haptický a estetický zážitok. Rôzne povrchové textúry, vrátane kameňa, krojov alebo omietok budov sú dôverne zachytené vďaka RTI (Reflectance Transformation Imaging). Štruktúra je variabilná a jednotlivé časti stohovateľné. Príbor je predmetom, ktorý zachytáva hodnotu oblasti alebo kultúry. V užívateľovi*ke vzbudzuje pocity spojené s prostredím a krajinou, prispievajúc tak k hlbšiemu prepojeniu človeka s danými hodnotami. Model je vytvorený náhradnou technológiou resinovej tlače s vysokou úrovňou detailu.

Príbor TERRA, autorka Zuzana Kasanová, vytlačený na 3d resinovej tlačiarni

Príbor TERRA, autorka Zuzana Kasanová, vytlačený pomocou 3d kovovej tlače Printy.me, s post-processingom Berndorf Sandrik

Príbor BOND sa v rámci súťaže autorského dizajnu KOLABO 2023 umiestnil na 2. mieste. Do súťaže bolo nominovaných 69 projektov, 63 autorských kolektívov. Etablovaná odborná porota vybrala 3 víťazov. Medzi nimi bol aj príbor BOND Tomáša Ružinského.

Viac o príbore BOND podľa slov autora Tomáša Ružinského:
Príbor Bond je výsledkom precízneho zamerania sa na detaily. Spolupráca s renomovanou firmou Berndorf-Sandrik a využitie pokročilej technológie 3D tlače kovu nám umožnili vytvoriť skladateľný dizajn, ktorý nesie v sebe vysokú hodnotu.

Bond príbor je viac než len praktický nástroj, je to umelecké dielo. Jeho výnimočnými atribútmi sú skladateľnosť a kompaktnosť, umožňujúca jednoduché uskladnenie, prenos a hlavne výrobu. Finálny model príboru je vyrobený pomocou resinovej 3D tlače, ktorá zabezpečuje presnosť a detaily.

Plánom je tiež vytvoriť funkčný prototyp pomocou technológie 3D tlače kovu s firmou Printy.me, čo prinesie ďalšiu úroveň kvality a trvanlivosti. Vďaka tomuto spôsobu výroby vieme tlačiť všetky tri časti príboru na minimálnej tlačenej ploche. Dovoľuje nám to hromadne tlačiť za krátky čas.

Príbor je určený do gastro podnikov či na catering.

Príbor BOND, autor Tomáš Ružinský, vytlačený pomocou 3d kovovej tlače Printy.me, s post-processingom Berndorf Sandrik

Ako projekt zhodnotili samotní študenti

Prevzaté z IG @industrial_design_vsvu
Spolupráca s firmou Berndorf-Sandrik nám ponúkla mnoho nových skúseností v oblasti ako spoločenskej, tak aj technickej. Ako študenti sme prešli od navrhovania, konzultácií s firmou k následnej výrobe funkčného dizajnu. Mohli sme si osobne vypočuť aj názor majiteľov firmy a to sa nestáva často. Naše práce získali pozitívny ohlas ako vo firme, tak aj u verejnosti. Všetky tieto pocity sme neskôr zdokumentovali na spoločnej fotke so symbolickým názvom "Posledná  večera". Poskytla nám aj príležitosť rozlúčiť sa s naším dlhoročným vedúcim ateliéru doc. Ferdinandom Chrenkom, akad. soch., ktorý na VŠVU pôsobil viac ako 30 rokov. Jeho vplyv a umelecké hodnoty na nás študentov a na tento ateliér však zostávajú. Ďakujeme a lúčime sa v štýle, tak ako sa patrí.

Spoločná fotka študentov Ateliér Industrial Design VŠVU s názvom: „Posledná večera“

Ako projekt hodnotíme my v Berndorf Sandrik

Táto spolupráca nás nabila neskutočne pozitívnou a inšpiratívnou energiou. Súčasná generácia študentov má obrovský potenciál. Študenti prinášajú nové pohľady na obyčajné veci formou, ktorá je ohromujúca. Skvelé je, že všetky príbory sú vyrobiteľné a použiteľné v stave v akom ich študenti navrhli a odprezentovali.

Práve táto spolupráca načrtla spôsob ako prichádzať s inovatívnymi nápadmi a odlíšiť sa od konkurencie. Nová inovatívna metóda výroby príborov otvára krídla a dáva priestor na vytváranie príborových rád na mieru podľa želania.


Reportáž TV JOJ si môžete pozrieť nižšie.

Obrazová galéria:

1. Tomáš Ružinský - príbor BOND

Bond príbor je viac než len praktický nástroj, je to umelecké dielo. Jeho výnimočnými atribútmi sú skladateľnosť a kompaktnosť, umožňujúca jednoduché uskladnenie, prenos a hlavne výrobu. Príbor je určený do gastro podnikov či na catering.
Príbor BOND sa v rámci súťaže autorského dizajnu KOLABO 2023 umiestnil na 2. mieste.

2. Zuzana Kasanová - príbor TERRA

Príbor TERRA bol nominovaný v rámci 20. ročníku Národnej ceny za dizajn 2023. Návrh prináša na stôl nielen funkciu, ale aj haptický a estetický zážitok. Rôzne povrchové textúry, vrátane kameňa, krojov alebo omietok budov sú dôverne zachytené vďaka RTI (Reflectance Transformation Imaging). Štruktúra je variabilná a jednotlivé časti stohovateľné. Príbor je predmetom, ktorý zachytáva hodnotu oblasti alebo kultúry. V užívateľovi*ke vzbudzuje pocity spojené s prostredím a krajinou, prispievajúc tak k hlbšiemu prepojeniu človeka s danými hodnotami. Model je vytvorený náhradnou technológiou resinovej tlače s vysokou úrovňou detailu.

3. Nina Neuhausová - príbor RAST

Príbor je založený na organických tvaroch, kedy každy samostatne vyzerá originálne, no sú spájané pod jedným pojmom, RAST. Je skôr dekoratívnym prvokom na stole a je určený na stravovanie pre rôzne udalosti.

4. Samo Hartiník - príbor FLOW

Príbor FLOW je prejavom elegancie a funkčnosti. Spojenie elegantného dizajnu s precíznym remeselným spracovaním pozdvihne každý kulinársky zážitok. FLOW Cutlery stelesňuje dokonalú kombináciu umenia a praktickosti, vďaka čomu je stredobodom každého stola.

5. Viktória Feherová

Zameriava sa na haptiku a pohodlné držanie kombináciou dvoch rôznych materiálov - kov a silikón - pre nový kulinársky zážitok. Príbor je variabilný vo farbe, materiáli a reliéfe; môže byť naplnený silikónom, ktorý vytŕča von alebo môže byť iba celokovový. Keďže každý drží príbor inak, tento dizajn umožňuje pohodlné držanie pre väčšinu používateľov a je tiež vhodný pre deti alebo ľudí so zlou motorikou/slabšími prstami.

6. Vira Fesenko

Technológia 3D kovovej tlače umožňuje vytvárať rôzne organické formy. Mojou inšpiráciou boli kvitnúce konáre stromov. Ergonómia a použiteľnosť sú pre mňa veľmi dôležité, rovnako ako jednoduchosť a čistota produktu.

7. Nina Neuhausová

Tento príbor je založený na jemnom dekore, ktorý nie je rušivý. Jeho dekor a konštrukcia sa krásne ukáže po dopade svetla na povrch kovu. Technológia 3D tlače umožňuje rôzne variácie dekoru, ktorý dodáva kolekcii prvok originality. Netreba robiť dvadsať formičiek na jednu lyžicu, stačí mať v počítači dvadsať 3D modelov pripravených na tlač.

8. Beata Juritková

Tento príbor je skôr experiment, ako funkčný dizajn na stravovanie. Rukoväť je tvorená „kĺbmi“, ktoré sú k sebe stlačené. Vtip je v tom, že aj po vytlačení sa dá rukoväť otáčať a posúvať.

9. Pavol Mazúr

Príbor sa vyznačuje špecificky tvarovaným držadlom, ktoré je kľúčové pre zabezpečenie pohodlného uchopenia podľa individuálnych potrieb. Vyformovaný nábeh v strede držadla a jemné prevalenie umiestnené na konci držadla prispievajú k lepšej manipulácii s príborom a zvyšujú celkový pocit pohodlia pri držaní. Tieto špecifické prvky tvarovania spolu s použitím 3D tlače kovu vytvárajú jedinečný príbor, ktorý kombinuje estetiku, funkčnosť a ergonómiu.

10. Aneta Mintálová

Spojením bežného rovného povrchu s objemom, vznikol pocit odľahčenia hmoty so zachovaním príjemnej celotvarovej ergonómie.
Inovatívna výroba príborov pomocou 3D tlače, dáva priestor fantázii
Grilovanie: Umenie moderného kulinárstva s tými najlepšími pomocníkmi

13. 6. 2024 Grilovanie: Umenie moderného kulinárstva s tými najlepšími pomocníkmi

Obľúbená sezóna grilovania je tu. Grilovanie nie je len spôsob, ako pripraviť jedlo. Je to vynikajúca príležitosť na stretnutie s rodinou a priateľmi. Aby vaša grilovacia párty bola dokonalá, predstavíme vám niekoľko moderných pomocníkov, ktorí vám uľahčia prácu.
Zistiť viac
Platobné metódy
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov